Israel in Heart,  Israeliness in Spirit

Israeli Spirit

What’s the difference between Shakshuka and Shawarma?

Who is Shlomo Artzi? 

Learn about the unique cultural diversity of Israel that makes it such a special place.

Each course consists of ten sessions, 45-50 minutes each.

Each course has 5 lessons.

The price for each course is $65 

Bni/Bnot Mitzva course, is a ten lessons course and the cost is  $120 in one payment or two monthly installments of $65.

 

רוח ישראלית

מה ההבדל בין שקשוקה לשאוורמה?

מי זה שלמה ארצי?

הזדמנות ללמוד על המגוון התרבותי של ישראל אשר גורמת לה להיות מקום כל כך מיוחד.

הקורסים בני חמישה מפגשים. משך כל מפגש – 45-50 דק’.

עלות כל קורס: $65. 

קורס בני/בנות מצווה יכלול עשרה מפגשית בעלות של $120 בתשלום אחד או בשני תשלומים של $65

 

WHAT WE OFFER

Israeli Spirit Classes

Israeli Spirit 3th-6th Grade

(English)

Israeli Spirit Classes

Israeli Spirit B'nai/B'not Mitzvah

(English)

Israeli Spirit Classes

Israeli Spirit 4th-6th Grade

(English)

Israeli Spirit Classes

Israeli Spirit 1st-3rd Grade

(English)

Israeli Spirit Classes

Jewish Heroism
5th-8th Grade

(English)

Israeli Spirit Classes

Jewish Heroism for Adults

(English)

Our Families

גל (כיתה ח׳) השתתפה אתמול בשיעור עברית עם המורה זהבה דהן. היה שיעור מקסים, זורם והועבר על ידי המורה בצורה קלילה ומעניינת. אמנם זה היה שיעור ראשון אבל כבר היה אפשר לראות שגל נהנתה מכל רגע בשיעור, ואני גם כאמא וגם כצופה מהצד ראיתי איך אפשר להפוך את חווית הלמידה מרחוק למשמעותית ואפקטיבית. מיד לאחר שהסתיים השיעור רשמתי בן נוסף שלי (כיתה ג׳) לשיעורי עברית.

הבן שלי בן ה-6 לא התלהב כ״כ לפני שיעור העברית כי חשש שלא יבין כלום. השיעור, בתנאים הקיימים, עלה על כל ציפייה והתירגום מאנגלית לעברית היה מעולה. במהלך השיעור הוא עשה הכל, כולל כתיבת אותיות מימין לשמאל כפי שלמד במהלך השיעור, ובסוף השיעור היה פשוט מאושר! היה שיעור עברית מקסים (ולי הייתה שעה פנויה לעבוד).

איתמר החל להשתתף בשיעורי עברית של אופק רמה 2 לכיתות ה’-ו’, וגל משתתף בשיעורי עברית רמה 3 לכיתות ג’-ד’. שני הבנים מרוצים מאוד ומתחברים לשיעורים בשמחה. הם נהנים מההוראה, התאמת החומרים למדיה האונליינית, הקשר עם המורה ובין התלמידים ובעיקר מציינים שהם מרגישים שהם לומדים ומתקדמים!

גל (כיתה ח׳) השתתפה אתמול בשיעור עברית עם המורה זהבה דהן. היה שיעור מקסים, זורם והועבר על ידי המורה בצורה קלילה ומעניינת. אמנם זה היה שיעור ראשון אבל כבר היה אפשר לראות שגל נהנתה מכל רגע בשיעור, ואני גם כאמא וגם כצופה מהצד ראיתי איך אפשר להפוך את חווית הלמידה מרחוק למשמעותית ואפקטיבית. מיד לאחר שהסתיים השיעור רשמתי בן נוסף שלי (כיתה ג׳) לשיעורי עברית.

Keren V.

Mother to Gal
Saint Louis, MO

הבן שלי בן ה-6 לא התלהב כ״כ לפני שיעור העברית כי חשש שלא יבין כלום. השיעור, בתנאים הקיימים, עלה על כל ציפייה והתירגום מאנגלית לעברית היה מעולה. במהלך השיעור הוא עשה הכל, כולל כתיבת אותיות מימין לשמאל כפי שלמד במהלך השיעור, ובסוף השיעור היה פשוט מאושר! היה שיעור עברית מקסים (ולי הייתה שעה פנויה לעבוד).

Debrah G.

Chicago, IL

איתמר החל להשתתף בשיעורי עברית של אופק רמה 2 לכיתות ה’-ו’, וגל משתתף בשיעורי עברית רמה 3 לכיתות ג’-ד’. שני הבנים מרוצים מאוד ומתחברים לשיעורים בשמחה. הם נהנים מההוראה, התאמת החומרים למדיה האונליינית, הקשר עם המורה ובין התלמידים ובעיקר מציינים שהם מרגישים שהם לומדים ומתקדמים!

Vered

Mother to Itamar & Gal
Seattle, WA

Keren V.

Mother to Gal
Saint Louis, MO

Debrah G.

Chicago, IL

Vered

Mother to Itamar & Gal
Seattle, WA

Do you have any questions?
We have the answers!

Registration is Open!​

Join hundreds across the nation that are enriching knowledge and skills through classes with top-tier teachers from the United States and Israel.